Wijkgericht werken

Op de gemeenteavond op 14 november 2018 over Wijkgericht werken hebben we de oproep gedaan aan de aanwezigen om met ons mee te denken hoe we Wijkgericht werken handen en voeten kunnen geven. Op maandag 11 december  hebben we hier met een groep van 10 gemeenteleden over nagedacht. We zijn gestart met een korte Bijbelstudie over de ontmoeting van Elizabeth en Maria, die elkaar opzochten om elkaar in hun bijzondere situatie te bemoedigen.

Daarna hebben we even opgehaald wat er is blijven hangen van de gemeenteavond. Daaruit kwam vooral naar voren dat er maar een heel klein deel van de gemeente aanwezig was. Een van de factoren om dit te laten slagen is dat er een breed draagvlak ontstaat en we veel aandacht aan de communicatie moeten besteden. Een ander punt is dat er een bepaalde angst of terughoudendheid kan ontstaan omdat er een beeld gewekt kan worden dat het de bedoeling is dat er kleine gespreks-of Bijbelkringgroepen moeten ontstaan en dat dat niet bij een ieder past.

Verder hebben we met elkaar nagedacht over welk doel het moet dienen. Daar kwam duidelijk naar voren dat het doel is dat we niemand uit het oog verliezen en dat ieder gemeentelid zich betrokken weet. Ook mag er geen verwarring ontstaan in Wijkgericht werken en Doelgroep pastoraat, zoals bijvoorbeeld ouderenpastoraat en jeugdwerk.

Tenslotte hebben we nagedacht over welke activiteiten je in de wijk zou kunnen organiseren. Dat zou per wijk of buurt kunnen verschillen, en kan uiteenlopen van een koffieochtend tot een persoonlijk gesprek. We hebben ook kort gesproken over het profiel en toerusting van de wijkcoördinator. Afgesproken is dat we als werkgroep/kerkenraad deze punten meenemen en ons gaan voorbereiden op de volgende stap. We hopen hier z.s.m. op terug te komen.