Uitnodiging Dr. Verboom

UITNODIGING

Dr. W. Verboom presenteert theologische autobiografie bij 50-jarig jubileum

15 April 2018 is dr. Wim Verboom 50 jaar werkzaam als theoloog. Eerst als predikant in diverse kerkelijke gemeenten, later als docent en hoogleraar aan de universiteit. Door de jaren heen zag hij zichzelf steeds opnieuw geplaatst voor diepgaande vragen, die leidden tot  theologische keuzes. Daarbij wist hij zich geïnspireerd door medetheologen uit verleden en heden.

Dit alles komt uitgebreid aan de orde in de theologische autobiografie van dr. Verboom die binnenkort verschijnt onder de titel Gouden oogst. Een halve eeuw theoloog in pastorie en universiteit.

Op donderdag 12 april a.s. wordt dit boek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Dorpskerk te Hierden.

U bent voor deze presentatie van harte uitgenodigd.

Om een indruk te hebben van de grote van de opkomst vragen wij u om het ons te laten weten wanneer u komt. U kunt dat mailen naar:

                              aanmelden@boekencentrum.nl.

Zet u in de onderwerpregel ‘aanmelden’ en in de mail met hoeveel personen u hoopt te komen.

De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).  Sprekers zijn naast de auteur dr. Verboom: ds. E.K. Foppen, drs. P.J. Vergunst en prof.dr. G. van den Brink. De avond wordt geleid door de plaatselijke predikant ds. M. van Leeuwen.

Adres: Zuiderzeestraatweg 149, 3849 AD Hierden.

Voor vragen over het boek of de presentatie kunt u contact leggen met Jako van Gorsel, vangorsel@boekencentrum.nl.

Dr. W. Verboom was predikant in de hervormde gemeenten van Benschop, Waddinxveen en Hierden en onder andere hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden.

ISBN 9789023954071 PRIJS € 20,-