Zondagschool

Zondagsschool

Zondagsschool is een al jarenlange traditie in onze Hervormde gemeente. We zouden de archieven er eens op na moeten slaan, maar zolang wij ons kunnen herinneren is er al zondagsschool voor de Benschopse kinderen. Het is fijn en goed om wekelijks een uurtje met de kinderen bij elkaar te zijn om op hun eigen niveau met het Evangelie bezig te zijn. U zult er versteld van staan met welke vragen de kinderen komen. En dit is ook zo belangrijk! We zeggen wel eens “het geloof is als een mosterdzaadje”, en om goed te kunnen ontkiemen is het zo nodig dat dit mosterdzaadje gevoed wordt. Jezus zegt het Zelf ook in Mattheus 19: 14  Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen”

Er wordt een basis gelegd voor later. Het is zo goed om samen met kinderen en jongeren bij elkaar te komen en weten dat je er niet alleen voor staat! Wat is er fijner om vrienden en bekenden te ontmoeten en samen sterk te staan in het geloof?

Zondagsschool is er voor de kinderen van de basisschool. Er zijn 3 groepen:

  • Groep Benjamins, voor kinderen van 3 t/m 6 jaar tijdens de ochtend eredienst in de bovenzaal van Maranatha.
  • Groep Gideons, voor kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool van 11.15 – 12.15 uur na de ochtend eredienst, in de bovenzaal van Maranatha
  • Groep Methusalems, voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool, van 11.15 – 12.15 uur na de ochtend eredienst, in de benedenzaal van Maranatha

Tijdens het zondagsschooluurtje van 11:15 uur tot 12:15 uur starten we met limonade en wat lekkers. Daarna gaan we zingen, bidden en luisteren naar een Bijbelverhaal. In aansluiting daarop praten we door over het verhaal of een tekst. En dan is er altijd ook nog wel tijd over voor een knutselwerkje, puzzeltje of spelletje. De Zondagsschool is de voorbereiding op de catechisatie. De basis voor de toekomst!

De Benjamin-groep is er het hele jaar door, met uitzondering van de zomervakantie en de Gideon- en Methusalemgroep starten in september en gaan door tot de afscheidsdienst van de oudste kinderen op Weeszondag (de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren). Dit alles tenzij anders vermeld in de Bazuin.

Jaarlijks vieren wij met de kinderen van de zondagsschool het kinderkerstfeest op 24 december (de avond voor Kerst) en ook is er Paasviering van de zondagsschool, aansluitend aan de ochtend eredienst op 1e Paasdag. Traditioneel nemen we in ochtend eredienst van Weeszondag afscheid van de oudste kinderen die dan de zondagsschool verlaten.

Zondagsschool

Doopuitleg door Ds. Bos

Wekelijks behandelen we met de kinderen op de zondagsschool een verhaal uit de Bijbel, waarna we door middel van een verwerking of spel iets met het Bijbelverhaal van die week gaan doen. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen iets leren over de gebruiken in de kerk, o.a. de sacramenten. Ds. Bos is graag bereid ons hierbij te helpen en heeft aan de kinderen al 2 maal uitleg gegeven over het Heilig Avondmaal. Dit keer hebben we gekozen voor een uitleg over de Heilige Doop. Na de doopdienst op zondag 11 november jl. mochten alle kinderen van de zondagsschool in de kerk terugkomen en een plaatsje voor in de banken zoeken. Ds. Bos legde ons uit hoe het allemaal in zijn werk gaat als een kindje van de gemeente gedoopt wordt. Hij had daarvoor het doopboek bij zich.

Hierin staan alle namen geschreven van de kinderen die in onze kerk gedoopt zijn. Het boek wat ds. Bos bij zich had, is begonnen in 1999. Dat betekende dat bijna alle namen van de aanwezige kinderen in het boek geschreven stonden. Toen moest er natuurlijk door de kinderen even gekeken worden waar hun naam in het boek vermeld stond.

Er kwamen allerlei vragen aan de orde, zoals “waarom draagt een baby een witte doopjurk?” of “Waarom worden kinderen in R.K. kerk heel snel na de geboorte gedoopt en in onze kerk niet?”

Ds. Bos vergeleek voor de kinderen de doop met een trouwring. Als je met elkaar getrouwd bent, draag je dezelfde trouwring om je vinger. Die ring is het teken van het verbond dat je met je man of vrouw hebt gesloten. Zo mag je de doop ook zien. De doop is het teken van God van het verbond dat Hij met ieder mens wil sluiten, het teken en zegel van dat je bij Hem hoort!

Het was voor ons allen een leerzaam uurtje.