Verkiezingen

Verkiezingen kerkenraad
De kerkenraad heeft, uit de door u ingediende namen, de volgende dubbeltallen, in alfabetische volgorde, opgesteld.
In de vacature ouderling Oskam:
F.L.T. (Laurens) den Oudsten, Dorp 139 en W.P. (Wim) Timmerman, Benedeneind NZ 424.
In de vacature ouderling Rijneveld:
A.F. (André) Buijserd, Groot Hoefblad 1 en J.A. (Johan) Schouten, Duizendblad 10.
In de vacature ouderling Verheij:
T.G. (Theo) van Nifterik, Kon. Julianasingel 32 en J. (Jan) van Os, Zonnedauw 35.
In de vacature diaken Buitelaar:
D.J. (Diederik) Lambers , Merelstraat 3 en T. (Teus) Oskam, Boveneind NZ 8.
En in de vacature ouderling-kerkrentmeester of kerkrentmeester:
M.J. (Meindert) Lodewijks, Fluitekruid 10 en C.J. (Kees-Jan) van der Louw, Benedeneind NZ 372.
Voor de kerkenraadsleden die wel herkiesbaar waren zijn geen tegenkandidaten ingediend en daardoor automatisch herkozen.
De verkiezingsavond is op dinsdag 8 oktober om 20.00uur in Maranatha. Tijdens het tellen van de stemmen zingen we met elkaar en is er koffiedrinken.
Bij de uitgangen liggen formulieren als u gebruik wilt maken van een volmacht en deze staan ook op de website.
A.W. (Ad) de Korte heeft recent aangegeven om persoonlijke redenen zijn ambt als ouderling neer te leggen, hierdoor ontstaat een nieuwe vacature waar we later bij u als gemeente op terugkomen.