Berichtgeving Corona

De overheid heeft maatregelen afgekondigd om het samenkomen van mensen te beperken. Dit heeft gevolgen voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.

21-03-2020 Update
Kerkdiensten zijn vanaf heden ook live te volgen via een livestream. Zie informatie onder het tabblad kerkdiensten (na)luisteren / livestream via YouTube.

De komende periode maakt de Sonar redactie wekelijks een zondagsbrief. De brief is verspreid onder alle ingeschreven adressen van de Hervormde Gemeente en is gepubliceerd op de website. In de brief is aangegeven de predikanten die voorgaan met de tekst en de te zingen psalmen en gezangen.  Ook is actuele informatie uit de gemeente toegevoegd.

Nu u zelf niet in de kerkdiensten aanwezig kunt zijn, vragen wij u om wel bij te dragen in de collecten.U kunt dat doen door uw collectegiften, onder vermelding van collecte, over te maken naar:
NL80 RABO 0307 1031 37, Hervormde Gemeente Benschop
De helft zal bestemd zijn voor de diaconie en de andere helft voor de kerk.

14-03-2020 Brief aan gemeenteleden
Geacht gemeentelid,

Ongetwijfeld heeft u het nieuws over de aanpak met betrekking tot het coronavirus gehoord. Bijeenkomsten met meer dan honderd mensen moeten worden afgelast.

Als Hervormde gemeente van Benschop kregen we hierover bericht vanuit het breed moderamen van de PKN classis Utrecht. In dit bericht geeft de kerk aan dat de overheidsmaatregelen ook voor de kerkdiensten gelden.

Dit geeft ons als kerkenraad geen ruimte om, in ieder geval tot 31 maart 2020, een ‘gewone’ zondagse eredienst met een gevulde kerk te houden. Na overleg binnen het moderamen om de zondagsviering voortgang te laten vinden, heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • De kerkdiensten gaan door, maar met een beperkte aanwezigheid in het kerkgebouw nl. de predikant, de koster, organist en kerkenraadsleden met hun gezinnen.
  • U wordt gevraagd thuis te blijven en de dienst zo mogelijk mee te beluisteren via internet dat kan via www.kerkomroep.nl of via de website van onze gemeente. U kunt overwegen om dit samen met enkele anderen te doen.
  • Kinderoppas en zondagschool, tijdens en na de kerkdienst gaan niet door.
  • Ook alle andere kerkelijke activiteiten worden tot 31 maart opgeschort.

Via de diaconie zijn een 10-tal kerkradio’s beschikbaar. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u bellen met Tonny van Vliet tel. 451636.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de scriba. (zie bovenstaande gegevens)

Ook op de website van onze gemeente www.hervormdbenschop.nl kunt u nadere berichtgeving volgen.

Ons land verkeert door de uitbraak van het coronavirus in bijzondere omstandigheden. Daarom nemen we in gehoorzaamheid aan onze overheid en in het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bovenstaande maatregel.

Maar, daarmee stopt het niet: samen met de wereldwijde christelijke kerk belijden we dat alle zaken in Gods hand zijn. Op een voor ons ongebruikelijke wijze mogen we de lofzang toch gaande houden. ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere’ (Jesaja 55 : 8).

Met elkaar hopen en bidden wij dat het coronavirus mag indammen, zodat
verdere verspreiding kan worden voorkomen.

Met een hartelijke groet,

de kerkenraad