Agenda D.V.

Bijwonen kerkdienst in juli:
Vanaf zondag 5 juli mogen we weer met meer mensen in de kerk zijn. Daar zijn we dankbaar voor. Als kerkenraad hebben we gezocht hoe we gemeenteleden kunnen uitnodigen voor het bijwonen van de diensten. We starten zondag 5 juli door de gemeente uit te nodigen in alfabetische volgorde van de achternaam. Voor zondag 5 juli zijn in de morgendienst; 09:30 uur, alle gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam begint met de letter A t/m D. Daarbij telt de achternaam en niet het eventuele tussenvoegsel. Als voorbeeld: Familie van de Akker is zondagmorgen uitgenodigd. Voor zondagavond 5 juli zijn de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam begint met de letter E t/m K. Voor zondag 12 juli zijn in morgendienst de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam begint met de letter L t/m O. U hoeft zich dus niet aan te melden. 

Basisregels bij de versoepeling. De kerk wil het virus niet verder verspreiden, toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden en vooralsnog geen gezamenlijke zang. Wij verzoeken gemeenteleden met klachten thuis te blijven.

Kerkdiensten zondag 5 juli:
09.30 uur prop. A. Schouten uit Benschop
18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Kerkdiensten zondag 12 juli:
09.30 uur ds. A.C. Kortleve uit Veenendaal
18.30 uur ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel

Zingen voor de dienst:
voor 5-6: vm. Psalm 17 vers 2 en 7; nm. Psalm 17 vers 1 en 3
voor 12-6: vm. Psalm 9 vers 1 en 10; nm. Liturgie

Kinderoppas:
voor 5-7: Wendy de Gier, Petra de Jong en Amanda van de Geer
voor 12-7: Annie van de Geer, Wim Timmerman en Matthanja van Rijsinge

Collecte voor Ontmoeting:
Voor de cliënten van de Ontmoeting is de impact van het coronavirus groot, als het advies gegeven wordt om thuis te blijven en wat dan als je geen thuis hebt. Ontmoeting wil er, gedreven door de liefde van Christus, juist nu ook voor hen zijn. Wilt u dit werk steunen met uw gebed en gift? U kunt uw gift overmaken naar NL 15 RABO 0307 1512 55 t.n.v. de diaconie.

Kerkopenstelling:
Elke dinsdagmiddag is er de mogelijkheid om de kerk te bezoeken voor bezinning, gebed of een gesprek van half 3 tot half 4, onze predikant ds. Bos zal aanwezig zijn. Gemeenteleden die hier gebruik van willen maken, worden verzocht om hierbij wel de richtlijnen van het RIVM te volgen. De bedoeling is om deze mogelijkheid wekelijks te bieden als daar behoefte aan is. U kunt de ingang onder de toren gebruiken. Tevens bieden we deze mogelijkheid ook op de donderdagavonden aan van 19:00 uur tot 20:00 uur.

Gebedskring:
Deze is weer zaterdagmorgen 4 juli om 07:00 uur in het oude catechisatie lokaal. Mogen we u ontmoeten om samen God te danken en Hem te bidden om Zijn zegen? Van harte uitgenodigd! 

Dienst voor jongeren:
De kerkenraad heeft gesproken over de vraag hoe we jongeren kunnen blijven bereiken. Voor hen is de dienst op zondagavond ook  ontmoeten. Daarom heeft de kerkenraad besloten zondagavond 12 juli speciaal de jongeren van onze gemeente uit te nodigen in de dienst. Jullie ontvangen daar een uitnodiging voor. Mis je deze, wil je dan contact opnemen met Henry van Beusekom? 

Jaarrekeningen:
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie voorlopig vastgesteld. Voordat deze in de volgende kerkenraadsvergadering definitief worden vastgesteld, is er voor belangstellende gemeenteleden van 6 t/m 13 juli gelegenheid om beide jaarrekeningen op afspraak in te zien bij de penningmeesters. M.b.t. kerk: Arjen Hoogenboom 06-28469909, m.b.t. diaconie: Tonny van Vliet, 0348-451636. Daarnaast zullen de concept-jaarrekeningen op de website staan.

Bazuin en pastoraat:
Wanneer u zorg of ondersteuning nodig hebt, b.v. wanneer uw angstig bent of moeite met of zorgen om uw kinderen hebt of een bericht voor de Bazuin, neem contact op met H. Langerak, Herman de Manstraat 12, 3405XD, tel: 452016, hj5langerak@live.nl of met de wijkouderling.

Collecte: Nu u zelf niet in de kerkdiensten aanwezig kunt zijn, vragen wij u om wel bij te dragen in de collecten. U kunt dat doen door uw collectegiften, onder vermelding van collecte, over te maken naar: Hervormde Gemeente Benschop NL80 RABO 0307 1031 37
De helft zal bestemd zijn voor de diaconie en de andere helft voor de kerk.

De boekentafel:
Nu u niet meer bij de boekentafel langs kunt komen, willen we u de gelegenheid bieden om bij ons uw bestelling te plaatsen. Heeft u iets nodig dan kunt u dit doorgeven op: boekentafelbenschop@gmail.com 
Of u kunt bellen naar Sjanette Schouten 0348 452340.
Als u dan uw telefoonnummer aan ons doorgeeft dan bellen wij u op wanneer we de bestelling bij u voor de deur zetten. U kunt het verschuldigde bedrag dan overmaken op onze rekening.
Op deze manier hopen wij u toch van dienst te kunnen zijn.

Avondmaalszondagen 2020: 13 september en 15 november

Gemeentedag: zaterdag 3 oktober

Volkskerstzangdienst: woensdag 16 december

Collectemunten en boekentafel: elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.30, tenzij anders is vermeld.

Inleveren dagen rommelmarkt: elke laatste zaterdag van de maand, van 09.30 tot 11.30 uur, tenzij anders is vermeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.