Agenda D.V.

Koperpoetsen: op dinsdag 12 november wordt u van harte uitgenodigd om te komen helpen. We zien uit naar uw komst in het oude catechisatie-lokaal, waar we om 9.00 uur beginnen. Als u oude doeken heeft voor het poetsen, graag meenemen. Naast vrouwen zijn ook mannen hartelijk welkom, vooral om de kroonluchters uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten en te voorzien van nieuwe kaarsen.

Maranatha Bijbelkring: Op 14 november is er weer de Bijbelkring. We zijn toe aan ons laatste hoofdstuk: Van kruis naar kroon.  Aanvang 20.oo uur

Censura Morum: donderdag 14 november vanaf kwart over zeven tot kwart voor acht in Maranatha.

Avondmaalsring: U, jij wordt hartelijk uitgenodigd voor deze kring op donderdag 14 november om 20.00 uur in Maranatha.

Gebedskring: Zaterdagmorgen 16 november om 07.00 uur is er weer gebedskring in het OCL.

Kerkdiensten zondag 17 november: om 09.30 uur ds. C. Bos viering Heilig Avondmaal en om 18.30 uur ds. C. Bos dankzegging Heilig Avondmaal.De avondmaalskelken en de diaconale doelcollecte is bestemd voor St. China.

Zingen voor de dienst: vm. Psalm 61 vers 1 en 6; nm. Ps. 61 vers 2 en 3.

Kerkauto: Fam. Buitelaar, tel: 451862.

Kinderoppas: Wendy de Gier, Ans van Kesteren en Sara Roodenburg (Arina van der Vlist*)

Ambtsdragers verkiezingen: Voor de komende 6 vacatures binnen de kerkenraad wordt u opnieuw uitgenodigd namen in te dienen. Het betreft de vacatures ouderling de Korte, Oskam, Rijneveld en Verheij. Diaken Buitelaar en ouderling kerkrentmeester Manschot. Zondag liggen er verkiezingsbrieven bij de uitgangen van de kerk. Belijdende leden hebben de gelegenheid om tot en met maandag 18 november 20.00 uur hiervoor namen in te dienen, voor elke vacature afzonderlijk, schriftelijk en ondertekend bij scriba H. Oskam, Groot Hoefblad 6. U kunt mannelijke belijdende leden aanbevelen. Een overzicht hiervan ligt ter inzage bij Henk Oskam (06-55188125) en Arjen Hoogenboom (06-28469909). Graag wel van tevoren even bellen. Voor een echtpaar kan volstaan worden met één formulier, waarop beider handtekening is geplaatst. We bevelen de vervulling van de komende vacatures in uw voorbede aan.

Mannenvereniging: maandag 18 november komt de mannenvereniging weer bij elkaar. Deze avond wordt Johannes 4 vers 4-30 en 39-42 behandeld uit de Hervormde Vaan.

Ouderenmiddag: dinsdag 19 november om half drie in Maranatha. Wat is er te zien als onze rivieren buiten hun oevers treden? De Lek is dichtbij en wordt vandaag met indrukwekkende vergezichten getoond. Hans Brongers toont prachtige beelden. Mist, nevel, mooie kleuren door de opkomende zon. Voor vervoer kunt u Anja de With bellen: 06-55566476. 

Gemeenteavond: donderdag 21 november wordt de gemeente; ouderen en jongeren, uitgenodigd voor een gemeenteavond waar we een start willen maken met het nadenken over het beleid van onze gemeente voor de komende jaren. Hoe willen en kunnen we gemeente van Christus zijn? De vraag die we de eerste avond centraal stellen is: ‘Wat is ons, uw of jouw verlangen voor de gemeente. Kom, doe mee! Inloop: 19.30 uur. Opening 19:45 uur

Catechisaties: De tijden voor de leeftijd 12 t/m 15 jaar is elke maandagavond 19.00 tot 20.00 uur.
De belijdeniscatechisatie is elke maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur in de pastorie.
De leeftijd 16-17 jaar is op iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur.
En de leeftijd 18 jaar en ouder is ook op dinsdagavond vanaf 20.00 uur.

Volleybaltoernooi zaterdag 9 mei 2020: Noteer 9 mei 2020 vast in u/jou agenda, want dan zal het jaarlijks volleybaltoernooi weer plaats vinden. Verder informatie volgt nog!

Collectemunten en boekentafel: elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.30, tenzij anders is vermeld.

Inleveren dagen rommelmarkt: elke laatste zaterdag van de maand, van 09.30 tot 11.30 uur, tenzij anders is vermeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.