Agenda D.V.

Kerkdiensten 13 augustus 2017: 09.30 uur ds. C. Bos en om 18.30 uur ds. K.M. Teeuw uit Aalst.
Kerkdiensten 20 augustus 2017: 09.30 uur ds. C. Bos. Afsluiting van de VBW. Na de dienst is er limonade en koffie in Maranatha. Om 18.30 uur ds. C. M. Baan uit Nieuwpoort.
Zingen voor de dienst: 13 augustus 2017    vm. Psalm 138 : 2 en 4 en nm. Psalm 139 : 1 en 2. Op 20 augustus 2017         vm. Psalm 140 : 12 en 13 en nm. Psalm 141 : 2 en 3.
Kerkauto: 13 augustus 2017 fam. van Vliet tel. 451636 en op 20 augustus 2017 fam. de Jong tel. 451537.
 Kinderoppas: 13 augustus Annie van de Geer, Marijke de Hoop en Inaam Abdi en op 20 augustus Petra de Jong, Lisette Lambers en Jenienke Dolderman.
 Gebedskring: Zaterdagmorgen 19 augustus van 07.00 – 08.00 uur is er gebedskring in het OCL. U en jij worden van harte uitgenodigd om God te danken voor wat Hij geeft en Hem te bidden om zegen. Zegen voor onze gemeente, ons dorp, ons land en deze wereld die zo op drift lijkt. We belijden dat God alles in Zijn hand heeft, maar soms houden wij ons hart vast. Dat mogen we bij Hem brengen en bij Hem achterlaten.
Vakantie Bijbel Week 2017 – Samen op Survival!: Op D.V. 15, 16 en 17 augustus VBW! Heel hartelijk welkom vanaf 09.30 in de tent voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  Ook als je straks naar de brugklas gaat. Het thema dit jaar is (T)op Survival!
Medewerkers gevraagd voor de VBW: Nog niet opgegeven om te helpen? Dat kan nu nog! Helpen telt mee voor de uren maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Een mailtje naar: vbwbenschop@gmail.com is voldoende.
Welkom op het Youth Event!: Ben je 12 jaar of ouder? Houd dan je agenda vrij dinsdagavond 15 augustus a.s. voor het Youth Event in de VBW tent bij de voetbalvelden. Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur voor een reuzespannende avond!
 BBQ voor jong en oud!: Op D.V. woensdag 16 augustus bent u/jij van harte welkom op de jaarlijkse BBQ in de VBW tent bij de voetbalvelden. Inloop om 18.00 uur, om 18.15 uur start de BBQ met muziek! Opgeven tot maandag 14 augustus via vbwbenschop@gmail.com of bellen (voor de BBQ) Eline Rijneveld, tel. 06 493 65 005.
Extra collecte diaconie D.V. 20 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor het werk van de VBW . Hoe bijzonder is het dat kinderen uit ons dorp in de tent op het voetbalveld bekend gemaakt worden met het evangelie van onze Heere Jezus. De opbrengst van de collecte is voor de gemaakte kosten van deze dagen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Kopij Bazuin: Kopij voor de volgende Bazuin mag naar: cbos@solcon.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *