Agenda D.V.

Ivm het coronavirus aangepaste kerkdiensten met een beperkte aanwezigheid in het kerkgebouw, nl de predikant, de koster, organist en kerkenraadsleden met hun gezinnen.
U wordt gevraagd thuis te blijven en de dienst zo mogelijk mee te luisteren via www.kerkomroep.nl of de livestream op YouTube.

Vesper: Aanstaande donderdag 9 april om 19:30 uur kunt u, jij meeluisteren en kijken naar de vesperviering vanuit onze kerk. Thema: “Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk” Psalm 31 : 13 NBV. De vesper is te volgen via de livestream.  

Kerkdienst Goede vrijdag 10 april: om 19.30 uur ds. C. Bos

Kerkdiensten eerste Paasdag zondag 12 april: om 09.30 uur ds. C. Bos en om 18.30 uur ds. A.J. Sonneveld uit Lopik

Kerkdienst tweede Paasdag 13 april: om 09.30 uur ds. J. de Wit uit Jaarsveld

Kerkdiensten zondag 19 april: om 09.30 uur ds. C. Bos en om 18.30 uur ds. J. Domburg uit Aalst

Zingen voor de dienst:
voor 10 april: nm. Psalm 51A vers 1 en 8.
voor 12 april: vm. Daar juicht een toon, O.T.H. 88; 1 en 2 nm. Psalm 21 vers 2 en 3
voor 13 april: vm. 69 vers 10 en 11
voor 19 april: vm. Psalm 21 vers 1 en 7; nm. Psalm 21 vers 4 en 5

Kinderoppas en Zondagsschool: gaat niet door

Collecte tijdens Pasen: De diaconie had voor Eerste Paasdag een extra collecte op het rooster geplaatst met bestemming Open Doors. Deze stichting is bekend vanwege het ondersteunende werk  wat zij mogen doen onder vervolgde christenen in de wereld. Daarnaast wordt er nu in deze periode van het coronavirus door kerken uit deze gebieden extra hulp gevraagd. Hun leden zijn vaak arm en verliezen soms hun baan en inkomen.
Open Doors wil helpen, want het uitdelen van Bijbels kan niet zonder te voorzien in de eerste levensbehoeften.
Helpt u mee d.m.v. gebed en gave? Deze keer niet via de collectezak bij de uitgang van de kerk, maar graag door over te maken op het rekeningnummer van de diaconie NL15RABO 0307 1512 55 o.v.v. Open Doors.
Bij voorbaat dank. 

De boekentafel: Nu u niet meer bij de boekentafel langs kunt komen, willen we u de gelegenheid bieden om bij ons uw bestelling te plaatsen. Heeft u iets nodig dan kunt u dit doorgeven op: boekentafelbenschop@gmail.com 
Of u kunt bellen naar Sjanette Schouten 0348 452340.
Als u dan uw telefoonnummer aan ons doorgeeft dan bellen wij u op wanneer we de bestelling bij u voor de deur zetten. U kunt het verschuldigde bedrag dan overmaken op onze rekening.
Op deze manier hopen wij u toch van dienst te kunnen zijn.

Kerkelijke activiteiten tot en met 31 juli stilgelegd: Naar aanleiding van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft in onze gemeente de kerkenraad besloten alle activiteiten stil te leggen. We doen een appel op alle gemeenteleden elkaar wat in de gaten te houden en voor elkaar te zorgen. Dat zit soms in een klein gebaar. Een boodschap doen; even telefonisch contact; een kaartje ter bemoediging. Het belangrijkste wat we kunnen doen is knielen voor de Heere en Hem bidden om herstel. Van harte Gods nabijheid en Zijn zegen toe-gebeden in deze dagen. 

Zondagsbrief en kerkdiensten: Elke zaterdagmiddag proberen we bij u, jou een zondagsbrief te bezorgen. Daar staan de actuele gegevens in voor ons gemeentewerk. We zetten ons in om de kerkdiensten voortgang te laten vinden. U kunt daarvoor de link op de website gebruiken ook om live mee te kijken, te luisteren en te zingen met de kerkdiensten. Wanneer u een smartphone of tablet heeft, dan kunt u ook de app ‘kerkomroep’ gebruiken.

Pastoraat: Wanneer u zorg of ondersteuning nodig hebt, neem contact op met de predikant of wijkouderling. Van onze predikant kunt u ook per mail of telefonisch pastoraat ontvangen, schroom a.u.b. niet om daarvan gebruik te maken. Hij wil graag voor u, jou van betekenis zijn!

Uitstel van de rommelmarkt!!
Helaas moeten wij i.v.m. het coronavirus de rommelmarkt van 18 april doorschuiven naar een latere nog bekend te maken datum. Hierdoor gaat de inleverochtend van 28 maart ook niet door. We hopen op uw begrip hiervoor.

Zendingscommissie: De zendingscommissie heeft besloten om vanwege het coronavirus de Pinksterzendingscollecte met Pinksteren niet door te laten gaan. U krijgt gelegenheid om op een ander tijdstip in dit jaar uw bijdrage te geven.

Avondmaalszondagen 2020: 14 juni, 13 september en 15 november

Gemeentedag: zaterdag 3 oktober

Volkskerstzangdienst: woensdag 16 december

Collectemunten en boekentafel: elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.30, tenzij anders is vermeld.

Inleveren dagen rommelmarkt: elke laatste zaterdag van de maand, van 09.30 tot 11.30 uur, tenzij anders is vermeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.