Agenda D.V.

Ivm het coronavirus aangepaste kerkdiensten met een beperkte aanwezigheid in het kerkgebouw, nl de predikant, de koster, organist en enkele kerkenraadsleden.
U wordt gevraagd thuis te blijven en de dienst zo mogelijk mee te luisteren via www.kerkomroep.nl of de livestream op YouTube.

Kerkdiensten zondag 31 mei, 1ste Pinksterdag:
09.30 uur ds. C. Bos
18.30 uur ds. M.W. Westerink, Langerak

Kerkdienst maandag 1 juni, 2de Pinksterdag:
09.30 uur ds. H.J. Lam uit Werkendam

Kerkdiensten zondag 7 juni:
09.30 uur ds. C. Bos
18.30 uur ds. E.K. Foppen uit Den Haag

Zingen voor de dienst:
voor 31-5: vm. Weerklank 194:1 en 6; nm. Psalm 43 vers 3 en 4
voor 1-6: vm. Psalm 119 vers 3 en 66
voor 7-6: vm. Psalm 100 vers 1 en 2; nm. Psalm 100 vers 3 en 4

Sing-in:
Woensdagavond 3 juni is er weer vanaf 20.00 uur Sing-in in de kerk. Via live stream en kerkomroep kunt u de uitzending volgen om u te laten bemoedigen.

Kinderoppas en Zondagsschool: gaat niet door

Zending en Pinksteren:
Zoals u weet heeft de zendingscommissie de Pinksterzendingscollecte uitgesteld naar oktober. Toch doet de G.Z.B. een klemmende oproep, omdat de inkomsten teruglopen en er vragen komen of zij in de komende maanden partnerkerken en kwetsbaren kunnen blijven steunen.
Juist in deze tijd moet het Evangelie als boodschap van Hoop, blijven klinken. Helpt u mee met uw gebed en gift? U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL 15 RABO 0307 1512 55 o.v.v. G.Z.B. Zending en Pinksteren gaan hand in hand. Bij voorbaat dank.

Collecte: Nu u zelf niet in de kerkdiensten aanwezig kunt zijn, vragen wij u om wel bij te dragen in de collecten. U kunt dat doen door uw collectegiften, onder vermelding van collecte, over te maken naar: Hervormde Gemeente Benschop NL80 RABO 0307 1031 37
De helft zal bestemd zijn voor de diaconie en de andere helft voor de kerk.

Bijwonen kerkdienst in juni:
De PKN adviseert gemeenten om vanaf 1 juni naast online vieren samen te komen met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Ook wij willen op deze manier invulling gaan geven aan de kerkdiensten in juni. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. In juni zijn er D.V. 9 kerkdiensten en u kunt zich (als gezin) opgeven om één van de kerkdiensten bij te wonen. In juni zal er nog geen kinderoppas en zondagsschool zijn tijdens de kerkdienst. Opgave kan uitsluitend tot en met dinsdag 26 mei door een e-mail te sturen naar kerkdiensten@hervormdbenschop.nl Graag ontvangen wij de volgende gegevens bij de opgave: naam, adres, aantal personen en de data waarop u eventueel verhinderd bent. Eind mei zal er dan een planning gemaakt worden voor de gehele maand juni. Onderling ruilen is niet mogelijk.

Basisregels bij de versoepeling. De kerk wil het virus niet verder verspreiden, toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden en vooralsnog is er in juni geen gezamenlijke zang en verzoeken ook wij gemeenteleden met klachten en zij die behoren tot de risicogroep thuis te blijven en zich dan ook niet op te geven!

Zondagsbrief en kerkdiensten:
Elke zaterdagmiddag ontvangt u een zondagsbrief met actuele gegevens voor ons gemeentewerk. Wanneer u deze niet ontvangt stuur dan even een berichtje naar Arie Schouten, Boveneind NZ 58, 3405AJ. Voor de kerkdiensten kunt u de link op de website gebruiken om live mee te kijken, te luisteren en te zingen. Voor een smartphone of tablet, kunt u de app ‘kerkomroep’ gebruiken.

Kerkopenstelling:
Elke dinsdagmiddag is er de mogelijkheid om de kerk te bezoeken voor bezinning, gebed of een gesprek van half 3 tot half 4, onze predikant ds. Bos zal aanwezig zijn. Gemeenteleden die hier gebruik van willen maken, worden verzocht om hierbij wel de richtlijnen van het RIVM te volgen. De bedoeling is om deze mogelijkheid wekelijks te bieden als daar behoefte aan is. U kunt de ingang onder de toren gebruiken. Tevens bieden we deze mogelijkheid ook op de donderdagavonden aan van 19:00 uur tot 20:00 uur.

De boekentafel: Nu u niet meer bij de boekentafel langs kunt komen, willen we u de gelegenheid bieden om bij ons uw bestelling te plaatsen. Heeft u iets nodig dan kunt u dit doorgeven op: boekentafelbenschop@gmail.com 
Of u kunt bellen naar Sjanette Schouten 0348 452340.
Als u dan uw telefoonnummer aan ons doorgeeft dan bellen wij u op wanneer we de bestelling bij u voor de deur zetten. U kunt het verschuldigde bedrag dan overmaken op onze rekening.
Op deze manier hopen wij u toch van dienst te kunnen zijn.

Kerkelijke activiteiten stilgelegd: Naar aanleiding van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft in onze gemeente de kerkenraad besloten alle activiteiten stil te leggen. We doen een appel op alle gemeenteleden elkaar wat in de gaten te houden en voor elkaar te zorgen. Dat zit soms in een klein gebaar. Een boodschap doen; even telefonisch contact; een kaartje ter bemoediging. Het belangrijkste wat we kunnen doen is knielen voor de Heere en Hem bidden om herstel. Van harte Gods nabijheid en Zijn zegen toegebeden in deze dagen. 

Pastoraat: Wanneer u zorg of ondersteuning nodig hebt, neem contact op met de predikant of wijkouderling. Van onze predikant kunt u ook per mail of telefonisch pastoraat ontvangen, schroom a.u.b. niet om daarvan gebruik te maken. Hij wil graag voor u, jou van betekenis zijn!

Avondmaalszondagen 2020: 14 juni, 13 september en 15 november

Gemeentedag: zaterdag 3 oktober

Volkskerstzangdienst: woensdag 16 december

Collectemunten en boekentafel: elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.30, tenzij anders is vermeld.

Inleveren dagen rommelmarkt: elke laatste zaterdag van de maand, van 09.30 tot 11.30 uur, tenzij anders is vermeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.