Agenda D.V.

Statiegeldactie: We zijn zó blij met alle lege flessen die u vanaf 26 november brengt bij de Plus in Benschop. U kunt dan op de donatieknop drukken bij de flessenautomaat of uw statiegeld bon doen in het ‘dak’ van het huisje wat erbij staat. Stichting Ontmoeting helpt hiermee mensen die dakloos zijn of geen thuis hebben.
Consistorievergadering: op donderdag 6 december om 20.00 uur in Maranatha.
Kerkdiensten zondag 9 december: om 09.30 uur ds. C. Bos en om 18.30 uur ds. S.J. Verheij uit Barneveld.
 Zingen voor de dienst: vm. Psalm 8 vers 1 en 2; nm. Psalm 8 vers 3 en 4
 Kerkauto: Fam. Van Vliet, tel: 451636
 Kinderoppas: Maria van Vliet, Mariska van Os en Matthanje van Rijsingen
Kring lijden en rouw: maandagmorgen 10 december komen we bij elkaar en bespreken uit Voor wie verloren heeft en zoekt, paragraaf 1.2 Het grote gemis: hoe verder en mogelijke valkuilen bladzijde 24 t/m 31. De koffie staat klaar om kwart voor tien en we beginnen om tien uur in Maranatha.
Bijbelkring aan huis: Woensdag 12 december om 20.00 uur is er bijbelstudiekring aan huis bij Piet en Ans van Kesteren. We beginnen om 20.00 uur en de avond duurt tot 22.00 uur en staan stil bij thema “Werk” n.a.v. 1 Petrus 2:18-25. Als je bij ons aan wil sluiten kan dat altijd, weet je welkom! Of als je wat meer over de bijbelkring wil weten, neem dan even contact op met Ad de Korte, tel.451505.
De Christenvrouw: donderdag 13 december hopen we met elkaar de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. Het thema voor deze avond zal zijn: “Gezegend Hij Die komt”. De avond zal ook muzikaal omlijst worden. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te maken. De avond begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee in Maranatha.
Kerstbijeenkomst 60+: op  donderdag 13 december in het Dorpshuis XXL in Benschop om 10.00 uur tot 14.00 uur.
Kerstfeest Philadelphia: op vrijdag 14 december om 19.00 uur in de Schaapskooi Lopik.
Kerstconcert: op zaterdag 15 december wordt in de Ned. Herv. Kerk in Benschop een kerstconcert gegeven, aanvang 16.00 uur. Medewerking verlenen: Musica Sororum, de bekende pan fluitiste Carina Bossenbroek, Rens de Winter piano, Jan Teeuw orgel. Voor deze gelegenheid schreef Jan Teeuw weer een kerstfantasie waaraan alle instrumentalisten deelnemen. Er is bewust voor een tijdstip op de zaterdagmiddag gekozen zodat ook kinderen de gelegenheid hebben er naartoe te komen. Het programma vermeld bewerkingen van allerlei bekende kerstliederen, er is ook samenzang waarin o.a. de panfluit duidelijk de boventoon voert bij één van de liederen. Carina Bossenbroek is regelmatig te horen bij Nederland zingt. Kom ook de toegang is vrij, er is collecte ter bestrijding van de kosten.
Oproep vrijwilligers kerstmaaltijd: Op  2e kerstdag hopen we een gezellige kerstmaaltijd te verzorgen. Deze maaltijd is bedoeld voor mensen zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Daarom een oproep voor vrijwilligers die hieraan mee willen werken. Denk hierbij aan: een gerecht verzorgen bijv. soep, salade of appeltaart maken of zorgen voor vervoer van en naar Maranatha voor degenen die zelf geen vervoer hebben. Ook kunt u hulp (gastheer of gastvrouw) zijn tijdens de maaltijd. Verder willen we u vragen weer na te denken wie u kunt uitnodigen om samen met u naar deze maaltijd te komen. U/Jij kunt zich opgeven bij: Henriette Timmerman, 0182-307440, Marijke Schouten 0182-309334 of 0348-412417 bij Willemijn van Woudenbergh of op elinerijneveld@gmail.com
Catechisanten: Jullie zijn allemaal hartelijk welkom op de volgende tijden: Maandagavond: 19.00-20.00 uur – 12 t/m 15 jaar.  Vanaf 20.30 tot 21.30 uur is er belijdeniscatechese in de pastorie. Dinsdagavond: 19.00-19.45 uur – 16 en 17 jaar en vanaf 20.00tot 20.45 uur – 18 jaar en ouder.
Collectemunten en boekentafel: elke laatste vrijdag van de maand, van 19.30 tot 20.30 uur.
Inleverdagen rommelmarkt: elke laatste zaterdag van de maand, van 09.30 tot 11.30 uur.  De rommelmarkt in 2019 is op 13 april.
PKN verzorgt training jeugdpastoraat in Benschop: Pastoraat heeft in vrijwel alle gemeenten een vaste en duidelijke plek. Maar geldt dit ook voor pastoraat aan kinderen en jongeren? Hoe zorg je ervoor dat de persoonlijke aandacht voor de kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan of komt te staan in de gemeente? In de training Jeugdpastoraat verken je de mogelijkheden van relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat. Interessant voor zowel jeugdleiders, jeugdouderlingen, pastoraal team en ouderlingen betrokken op jeugd. Op 9, 16 en 23 januari 2019 is er een training in Benschop! Meld je nu aan voor de Training jeugdpastoraat.
Volleybaltoernooi: noteer 11 mei 2019 vast in uw/jouw agenda, want dan zal het jaarlijks volleybaltoernooi weer plaats vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *