Agenda D.V.

Kerkdiensten 15 oktober: om 09.30 uur prof. dr. G. van den Brink uit Woerden en om 18.30 uur ds. C. Bos
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 121 vers 1 en 3; nm. Psalm 1 vers 1 en 2
Kerkauto: fam. De Jong, tel: 451537
Kinderoppas: Rachel van de Akker, Geri van Baaren en Annie van der Geer.
Zondagavondbijbelkring: D.V. 15 oktober is de volgende kring. Dan willen we Openbaring 13 gaan bespreken. Iedereen is van harte welkom bij Hans & Arende, Dorp 141A.
Catechisatie: in verband met de Herfstvakantie is er volgende week geen catechisatie.
Jeugdweekend: Wij wensen onze jeugd een fijn jeugdweekend toe waarin zij tijd hebben voor ontspanning en verdieping door middel van Bijbelstudie.
Verkiezingen: door 136 gemeenteleden, waarvan 24 met een volmacht, zijn de volgende belijdende leden verkozen. Voor wijkouderling: A.W. de Korte, Vincent van Goghstraat 19, J. Zijderlaan, Wederik 7 en H.J.B. Elings, Dorp 122 B. Voor jeugdouderling: H. van Beusekom, Theo  Kleverstraat 10, voor wijk en zending/evangelisatieouderling: E. Wiegeraad, Boveneind NZ 40. Voor ouderling kerkrentmeester: J. Brouwer, Boveneind NZ 54, P.G. van Kesteren, Dorp 280 en C.J. van Woudenbergh, Lijsterstraat 10. Voor hen die aftredend en herkiesbaar waren zijn geen namen ingediend en zijn zij automatisch verkozen. De nieuw verkozen broeders bidden wij veel wijsheid toe. Zij krijgen tot en met  D.V. vrijdag 13 oktober de gelegenheid deze roep vanuit de gemeente in overweging te nemen.
Kring lijden en rouw: Voor een nieuw seizoen komen we samen op D.V. maandagmorgen 16 oktober in de bovenzaal van Maranatha. De koffie staat klaar om kwart voor tien en we beginnen om tien uur met de bespreking van hoofdstuk 1 Verdriet: in verwarring uit ons boekje Ik heb verdriet. Iedereen is hartelijk welkom ook wanneer u zomaar even wil komen luisteren.
Kerkenraadsvergadering: Deze is gepland op D.V. 19 oktober om 20.00 uur in Maranatha.
Uitnodiging voor de 20e Mannendag: op 28 oktober 2017 is de 20e mannendag. Een jubileum dus! Een mooi moment na te denken over Tijd. We weten allemaal dat de tijd vliegt. Maar hoe besteed je die kostbare tijd? Wat maakt die tijde ˜Tijd van je Leven? Daar denken we als mannen graag over na met Wim Grandia als spreker. Matthijn Buwalda treedt op met liederen over het thema. Alle mannen die de Bijbel willen openslaan en met elkaar in gesprek willen gaan over dit thema zijn van harte welkom! En wij beloven je dat je deze dag een echte Tijdreis gaat maken!
Van harte welkom op 28 oktober 2017 in de Ontmoetingskerk te Oudewater. We starten om 9uur. Geeft u zich op via www.mannendag.nl of bel Ad de Korte 0348-451505. Doe het snel, want de tijd vliegt!
Zeldenrust: In ons dorp bevindt Benschop Oost zich in een stadium van afronding en er dient zich alweer een nieuw plan aan. Er is een conceptplan gemaakt voor het restaureren van boerderij Zeldenrust,   Dorp  178 en het realiseren van nieuwbouw achter de boerderij. Omdat dit plan grenst aan ons kerkelijk erf ( parkeerterrein en schuur achter Maranatha )zijn wij als College van Kerkrentmeesters hiervan op de hoogte gesteld. Wij zullen ons in samenspraak met de kerkenraad beraden op dit plan en de consequenties hiervan. Ons uitgangspunt hierbij is het bewaken van de rust en de ruimte op ons kerkelijk erf, met name rond de begraafplaats. In de raadsvergadering van de Gemeente Lopik wordt het plan dinsdag 10 oktober gepresenteerd.
Stencilwerk: Het  stencilwerk voor onze gemeente wordt al een aantal jaren verzorgd door Anja de With. Anja heeft echter te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Dit besluit respecteren wij en zoeken dan ook naar iemand die dit van haar wil overnemen. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot het college van Kerkrentmeesters. Nico Kastelein  nic.kastelein@planet.nl of via 0348-451579.
Jaarrekeningen: De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie voorlopig vastgesteld. Voordat deze in de volgende kerkenraadsvergadering definitief worden vastgesteld, is er voor belangstellende gemeenteleden van 11 t/m 18 oktober gelegenheid om beide jaarrekeningen op afspraak in te zien bij de penningmeesters. M.b.t. kerk: Arjen Hoogenboom 06-28469909, m.b.t. diaconie: Tonny van Vliet, 0348-451636.
Aan te bevelen: Bezoek ook eens de prachtige Luther tentoonstelling in het museum Catharijne Convent in Utrecht waar u opzoek gaat naar de onbekende Luther achter 500 jaar Reformatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *