Giften & ANBI status

ANBI                                                                   kerk

Hervormde gemeente Dorp 210 3405 B J Benschop 

 

post adres: Groot Hoefblad 6   3405 DH Benschop

e-mail:  scribahervormdbenschop.nl

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan onze hervormde gemeente zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Wij zijn nl. door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de kerk. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift.

Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de kerk. U kunt een modelovereenkomst opvragen bij Arjen Hoogenboom (0348-452887). U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend retour. Het college van kerkrentmeesters ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug.

Veelgestelde vragen

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?
U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en de kerk in één overeenkomst regelen?
Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de kerk (college van kerkrentmeesters) en diaconie gescheiden.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?
U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in termijnen.

Maken collectemunten ook onderdeel uit van de overeenkomst?

Ja, alle betalingen die u doet inzake collectemunten, vrijwillige bijdrage, solidariteitskas vallen onder de overeenkomst.

 

Logo Pdf

Rapport college van kerkrentmeesters: ANBI CVK n.a.v. JR 2017

     Klik op de link om het pdf rapport te openen

 

     Logo PdfRapport Diaconie:  ANBI CVD n.a.v. JR 2017

     Klik op de link om het pdf rapport te openen

   

Concept begroting kerkrentmeesters 2019: Concept begroting 2019 CvKLogo Pdf

Klik op de link om het pdf rapport te openen

 

Concept begroting diaconie 2019: Concept begroting 2019 CvDLogo Pdf

Klik op de link om het pdf rapport

 

Concept jaarrekeningen kerkrentmeesters en diaconie 2018: